5-STAPPENPLAN

1. Kennismaking op online of webinar/infoavond

Vanwege een grote toestroom aan geïnteresseerden voor ons project zijn we van start gegaan met het organiseren van online webinars/informatieavonden. Tijdens de webinar krijgt u een presentatie over de huidige stand van zaken en onze ambities. Ook kunt u via de chat vragen stellen.

U kunt zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier.  waarna u een automatisch een link naar de webinar krijgt.

Na deze avond is het mogelijk om aspirantlid te worden, dat tijdens de webinar verder toegelicht zal worden.

2. Inschrijving als aspirantlid

U krijgt een betalingslink om het inschrijfgeld te voldoen.

Na betaling van € 100 inschrijfgeld* bent u aspirant lid.
Deze € 100 kan worden verrekend met de jaarcontributie voor leden, op het moment dat u beslist om definitief lid te worden.

Als aspirantlid wordt u gekoppeld aan een buddy, die u in het verdere proces begeleidt. Ook wordt u uitgenodigd om 2 keer een online sociale bijeenkomst te volgen en zo alle leden beter te leren kennen.

*er vind geen restitutie plaats alleen verrekening bij definitief lidmaatschap.

3. beoordelen van krediettoets en persoonlijke bijdrage aan groep

Voordat een aspirantlid kan toetreden als definitief lid zal deze eerst:

-Een krediettoets moeten uit laten voeren en deze voorleggen aan de vereniging.

-Bij goedkeuring krediettoets en toetsing aan de ambitienota volgt stap 4

4. Ondertekening PDO en voldoen aan de financiële verplichtingen

Een aspirantlid wordt geregistreerd als lid zodra aan de volgende verplichtingen is voldaan:

– Jaarcontributie voor het lopende jaar betalen (in 2020 € 300,-)
– Ondertekenen van de projectdeelname overeenkomst (PDO)
– Voldoen stortingen voortvloeiend uit het PDO

5. Keuze locatie/woning

Na voldaan te hebben aan alle verplichtingen genoemd onder punt 4 is het lidmaatschap definitief.
De volgorde van PDO-betaling is leidend voor woningkeuze is bepalend voor de keuze mogelijkheid van de locatie van de woning. Vanaf dit moment kan er ook een individueel gesprek met de architect gepland worden. Tevens zal men als volwaardig lid kunnen deelnemen  aan de algemene ledenvergadering.

De Woongaard wordt mede mogelijk gemaakt door