5-STAPPENPLAN

1. Kennismaking op informatiemiddag

Iedere eerste zondag van de maand is er een informatiemiddag voor belangstellenden. Deze vindt plaats aansluitend aan de ALV. Belangstellenden zijn welkom vanaf 12.30 uur en kunnen mee lunchen om op die manier kennis te maken met de andere groepsleden.

U kunt zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier. We nemen dan telefonisch contact met u op waarna we u een informatieve mail sturen.

Tijdens de informatiemiddag geven we u graag antwoord op alle vragen en zullen we u zo goed mogelijk informeren. Indien u wenst kunnen we daarna nog extra informatie toesturen.

Ook de daarop volgende informatiebijeenkomst kunt u bijwonen om nog wat nadere kennis te maken. Hierna heeft u de mogelijkheid om aspirant lid te worden.

2. Inschrijving als (aspirant) lid

Na betaling van € 100 inschrijvingsgeld wordt een geïnteresseerde aspirant-lid.
Deze € 100 kan worden verrekend met de jaarcontributie voor leden, op het moment dat  u beslist om definitief lid te worden.

Als aspirant lid kunt u twee algemene ledenvergaderingen bijwonen, u wordt bijgestaan door een buddy om alle onduidelijkheden toe te lichten.

3. Bijwonen van twee ALV's

Als aspirant lid kan men volledig deelnemen aan de algemene ledenvergadering maar bij definitief lidmaatschap is er pas sprake van spreekrecht.

Iedere vergadering wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Ook dit moment is bedoeld om informatie te geven en elkaar daarnaast beter te leren kennen.

4. Ondertekening PDO en voldoen aan de financiële verplichtingen

Een aspirant lid wordt geregistreerd als lid zodra aan de volgende (financiële) verplichtingen is voldaan:

– Jaarcontributie voor het lopende jaar betalen (in 2019 € 300,-)
– Krediettoets uit laten voeren en voorleggen aan de vereniging.
– Ondertekenen van de projectdeelname overeenkomst (PDO)
– Voldoen storting(en) voortvloeiend uit het PDO
– Invullen van programma van eisen.

5. Keuze locatie/woning

Na voldaan te hebben aan alle verplichtingen genoemd onder punt 4 is het lidmaatschap definitief.
De volgorde van inschrijving is bepalend voor de keuzemogelijkheid van de locatie van de woning. Vanaf dit moment kan als volwaardig lid worden deelgenomen aan de algemene ledenvergadering. Ook kan er van dit moment een individueel gesprek met de architect(en) gepland worden.