Financiële toets

Toelichting Financiële Toets

AANTONEN DAT JE KUNT LENEN/ BETALEN WAT JE DENKT DAT MOGELIJK IS

Voor de financiële toets moet je kunnen aantonen dat je kunt lenen en betalen wat je denkt dat voor jouw woonwens mogelijk is. Waarom vragen we dat bij onze CPO? De vereniging als gaat verplichtingen aan voor miljoenen Euro’s. Deze moeten gestoeld zijn op een degelijk financieel fundament. Als alle leden een financiële toets laten uitvoeren bevordert dit de haalbaarheid.

Maak voor de financiële toets een afspraak met een gekwalificeerd financieel adviseur (Tip: Willem Geense, zelfstandig en onafhankelijke hypotheekadviseur gespecialiseerd in CPO financiering. Hij is in staat om ingewikkelde zaken duidelijk en eenvoudig uit te leggen. Is heel flexibel voor het maken van een afspraak, ook op korte termijn. 

Kosten € 250,00 incl. BTW. Hij is te bereiken op 06-22563250 of via willem@reham.nl)

Bij het maken van de toets moet de adviseur naar je gehele financiële situatie kijken en uit deze analyse volgt dan een schriftelijke onderbouwing van de beschikbare financieringscapaciteit en inzicht in de direct beschikbare liquiditeiten.

De financieringscapaciteit is het totale bedrag dat beschikbaar kan zijn voor de aankoop van de woning in De Woongaard en bestaat uit in te zetten eigen middelen en financieringen (inclusief eventuele overbruggingshypotheek). Samen met de adviseur bekijk je wat er nodig is voor de realisering van de plannen en wordt er duidelijk of e.e.a. haalbaar is. In de toets wordt ook inzichtelijk gemaakt wat de eventuele financieringslasten zijn.

OVER WELKE KOSTEN HEBBEN WE HET PRECIES BIJ CPO?

Het resultaat van de financiële toets is belangrijk om aan de vereniging duidelijk te maken dat je met het bedrag dat je wil lenen de hele woning (vrij op naam) en extra kosten (zoals bouwrente/ inrichting etc. = minimaal ca. 10 % van je beoogde woningprijs) kunt betalen.

Laat dus in de terugkoppeling van je financiële toets zien dat jouw aangetoonde financieringscapaciteit  alle kosten behelst (= 100 % voor de woning + 10 % extra kosten = 110%). Graag aan de penningmeester een afschrift van het onafhankelijke advies opsturen. Dit wordt vertrouwelijk behandeld en alleen door de penningmeester ingezien. Als er geen sprake is van een financieringsbehoefte, overhandig dan aan de penningmeester afschriften waar de beschikbare eigen middelen uit blijken.

Banken financieren in principe alleen woningen die woonklaar zijn na oplevering, dus alle kosten die nodig zijn om dit te realiseren moeten in deze toets zitten. 

Deze kosten zijn onder te verdelen in diverse posten: 

 • Vrij op naam prijs van de woning (V.O.N. prijs) woonklaar
 • Financieringskosten bijv. hypotheekakte, bouwrente eo renteverlies tijdens de bouw, advies/bemiddelingskosten hypotheek, kosten Nationale Hypotheek Garantie
 • Afbouw/meerwerk

Gezien de geplande energiebesparende voorzieningen kan er in principe tot maximaal 106% van de waarde van de woning worden gefinancierd, i.p.v. de gebruikelijke 100%. Uit de financiële toets blijkt wat er eventueel maximaal geleend kan worden met het beschikbare inkomen. Het laagste bedrag uit deze twee beoordelingen (waarde woning of inkomen) bepaald wat er uiteindelijk geleend kan worden.

Disclaimer

Het inhoudelijke deel van deze tekst is samen met hypotheekadviseur Willem Geense opgesteld. Aan deze tekst kan geen enkel recht worden ontleend. De Woongaard geeft geen advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het betrekken van de juiste adviseur en het nemen van financiële beslissingen.

Penningmeester De Woongaard

Willem Geense | Financieel adviseur

 • Gespecialiseerd in hypothecaire financieringen
 • Bekend met De Woongaard. 
 • Maakt ingewikkelde zaken duidelijk en eenvoudig
 • Ervaring met CPO financieringen
 • Flexibel
 • Komt bij je thuis
 • Telefoon 06-22563250 
 • Email  willem@reham.nl

De Woongaard wordt mede mogelijk gemaakt door

Logo Syneff Consult
Logo Boogert
Logo Archi3o