Ook de kinderen denken mee

Ook de kinderen denken mee

 

Hoe verder we in het project komen des te meer raken de kinderen ook betrokken. Bijna iedere vergadering zijn ook de kinderen aanwezig. Ze spelen met elkaar en zo kunnen wij overleggen en ze leren elkaar zo goed kennen. Waar het vaak alleen spelen betreft beginnen de kinderen steeds meer na te denken over hoe het er uit moet komen te zien in die Perenboomgaard. Hier hechten we als vereniging veel waarde aan. Er zijn al verschillende ontwerpen gemaakt over hoe “hun” Woongaard er uit moet gaan zien, bijvoorbeeld in minegraft. Of een tekening naar aanleiding van de vraag “hoe ziet De Woongaard er op 01-01-2020 uit” zoals die de laatste vergadering gesteld werd.